Om tjänsterna

Vi ser det som vår huvuduppgift att värna om de goda relationerna med våra kunder och att hela tiden sträva efter att bli ännu bättre som samarbetspartner

Vår utveckling från år 1965 till idag hade inte varit möjligt utan våra kunders förtroende och stöd.

I samspel med kunden

Så här vill vi att samspelet mellan oss och våra kunder ska se ut:

  • Vi analyserar tillsammans ditt behov av tjänster.
  • Vi lämnar ett förslag och en kostnadsuppskattning.
  • Förslaget diskuteras och justeras. Definitiv offert överlämnas.
  • Vid uppstart går vår arbetsledare igenom instruktionerna på platsen med berörda medarbetare.
  • Arbetsledaren håller med jämna mellanrum kontakt med dig eller din representant för att ni ska stämma av kvalitetsnivån på det arbete vi utför.
  • Vi kommer regelbundet med förslag till justeringar för att detta hela tiden ska svara mot dina krav.

Vi finns på marknaden av ett enda skäl – att på mest kostnadseffektiva sätt ombesörja en trivsam, stimulerande och därmed produktiv miljö för våra kunder.

Vårt koncept

Vår grundkoncept är traditionell städning baserad på moderna metoder med fokus på miljön. I vårt arbete använder vi de modernaste och mest ergonomiska metoderna.

Målsättningen är att våra kunder helt ska kunna fokusera på på den egna kärnverksamheten och lämna städning och underhåll till oss.

Idag är vi ca 140 anställda, för att kunna vara flexibla, snabba och i alla lägen kunna täcka våra kunders behov. Våra anställda har en bred och djup kunskap om serviceyrket och annat som hör till själva utförandet av våra tjänster. Vi har även specialistkompetenser, bl.a. har vi erfarenhet av och certifierad personal för städning av produktionsmiljöer med krav på extrem renhet.