Kvalitet & miljö

Sydsvenska Städ skall tillgodose såväl kundernas som medarbetarnas krav och behov avseende kvaliteten på levererade tjänster och material med minimering av påverkan på den inre och yttre miljön.Till hjälp att säkra våra processer och arbetsmetoder har vi skapat ett verksamhetssystem som bl.a. omfattar kvalitet och miljö och som bygger på ISO9002 och ISO14001.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy bygger på att:

  • Följa relevant miljölagstiftning och andra krav Sydsvenska Städ AB berörs av.
  • Förebygga föroreningar, genom att använda svanmärkta eller kravmärkta produkter.
  • Ständigt förbättringsmiljöledningssystem.
  • Utbilda vår personal i miljöfrågor.
  • Ha en ständig dialog med omgivningen.

Företaget har Svanen Miljömärkningslicens, utfärdat av SIS Miljömärkning AB 2005-08-08 och förnyad 2011-01-21.

Kvalitetspolicy

Tillsammans med våra kunder och personal utformar vi rationella och kostnadseffektiva städprogram för en ren, produktiv, trivsam och mänsklig miljö.
Det är de anställda som formar våra tjänster. Vi har en stabil styrka, i snitt 10 år/anställd. Tack vare välutbildade, välmotiverade och intresserade medarbetare i vår organisation kan vi producera tjänster som är trovärdiga för Dig som kund.

Kvalitetsuppföljningen är uppbyggd kring NFC-tekniken som ligger i arbetsledarnas mobiltelefoner för direkt rapportering till företagets databas.

I systemet finns även en kundportal där våra kunder direkt kan skriva in, exempelvis, en reklamation och eftersom vi ligger ”live” kan vi åtgärda problemet tämligen snabbt.

Certifieringar

Våra Certifieringar