Fastighetsunderhåll är en tilläggstjänst för våra avtalskunder. Vill ni bli avtalskund? Kontakta oss!

Fastighetsunderhåll

Behöver ni en händig vaktmästare? Hos oss finner ni kompetens att sköta hela fastighetens behov. Från underhåll som lampbyte och reparationer, till lokalvård som trappstädning och sophantering. Vi är flexibla och utformar våra tjänster efter era behov och förutsättningar.

Heltäckande lösningar

Vi tar hand om alla era fastighetsbehov och kan sköta renhållning, såväl inomhus som utomhus. Om ni behöver underhåll kan vi ordna med vaktmästare så ofta som ni behöver det. Bland våra tjänster ingår:

  • Restvfallshantering
  • Sopning
  • Halkbekämpning
  • Trädgårdsskötsel
  • Snöröjning

Avfallshantering

Vi kan sköta er sopsortering och se till att avfallet hamnar på rätt ställe. Dessutom ser vi till att ni alltid har kärl och påsar tillgängliga att slänga era sopor i.

Läs mer om avfallshantering här

Trädgårdsservice

Om ni har tillhörande trädgård till ert kontor, eller fastighet, kan vi sköta allt från gräsklippning till sopning och krattning. Vi håller i ordning hela fastigheten med tillhörande område och utför bl.a:

  • Gräsklippning
  • Klippning av buskar
  • Trädbeskärning
  • Plantering
  • Bevattning

Snöröjning

Våra vaktmästare kan agera snabbt med snöröjning och halkbekämpning när vintern kommer. Med vår hjälp kan parkeringsplatser och gångar vara tillgängliga, även när det har snöat.

Klottersanering

Har er fastighet utsatts för klotter? Vi kan vara snabbt på plats och effektivt sanera bort det.

På Sydsvenska Städ tar vi hand om alla era underhållsbehov, oavsett storlek på fastighet och tillhörande område. Välkommen att kontakta oss för offert.

Kontakta oss för att beställa